Dizüstü Pc Ödünç Verme Hizmeti / Borrowing Laptops

Yaşar Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi kullanıcılarına kütüphane içinde günübirlik kullanım için dizüstü bilgisayarı (laptop) ödünç verme hizmetimiz başlamıştır. / We started to run a service for Yasar University Library and Information Center users to barrow laptops for a day and use within the library.