Güncel Duyuru Hizmeti / Current Awareness Service

01.01.2016-16.03.2017 tarihleri arasında satın alma ve bağış yoluyla Kütüphane ve Bilgi Merkezi’ne sağlanan ve teknik hizmetleri tamamlanarak raflarda yerlerini alan basılı kitapların güncel duyuru listesi için tıklayınız.


We would like to announce that you would be able to find the current lists of the printed books which were placed at the shelves via acquisition and donations activities between 01.01.2016-16.03.2017. Click for list.