Hizmetlerimiz

ÖDÜNÇ VERME

Ödünç verme birimi, Yaşar Üniversitesi Kütüphane koleksiyonundan okuyucunun yararlanmasını sağlamak amacıyla her türlü hizmeti geliştirir, okuyucuların aradıkları yayınlara kolayca ulaşmalarını sağlar, ödünç alınan materyallerin kütüphaneye iadelerinin takibini yapar, görsel ve işitsel araç, gereç ve materyali kullanıcıların hizmetine hazır bulundurur ve okuyucu salonları ile kitap raflarını düzenleyerek düzgün bir şekilde tutulmasını sağlamaktadır.

Kütüphane ve Bilgi merkezi içerisinde yer alan basılı kaynaklar, Lisans ve ön lisans öğrencileri en fazla 15 gün süre ile 3 kitap alabilir ve 10 gün olmak üzere 2 defa uzatma sağlayabilir. Yüksek lisans/Doktora ve idari kadro en fazla 21 gün süre ile 5 kitap alabilir ve 2 defa 15 gün süre ile uzatabilir. Akademik kadro da olanlar ise en fazla 30 gün süre ile 10 kitap alabilir 2 defa 15 gün olmak üzere uzatabilmektedir. Bir materyalin kaybolması halinde piyasada var ise kullanıcı tarafından temin edilir. Ayrıca Kütüphane içerisinde yararlanmak şartı ile akşam 17:00’a kadar dizüstü bilgisayar ödünç verilmektedir. Referans kaynaklar, gazeteler, tezler, süreli yayınlar kütüphane dışında kullanılamamaktadır.

TEKNİK HİZMETLER

Yaşar Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi’nde yayınlar LC (Library of Congress) sınıflama sistemi kullanılarak konularına göre ayrılır ve açık raf sistemine göre raflara yerleştirilir. Yayınlara içeriklerine uygun olarak LCSH (Library of Congress Subject Headings) konu başlıkları listesinden konu başlıkları verilir ve Türkçe’ ye çevrilerek kullanılır. Sağlama işlemi yapılarak kütüphaneye mal edilen yayınlar için Uluslararası Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 2 kullanılarak elektronik ortamda kataloglama işlemi yapılır ve bibliyografik künyeleri elektronik ortamda erişime sunulur.

Kataloglama üç temel fonksiyondan oluşur:
Bu fonksiyonlardan birincisi olan kataloglama ve sınıflama, yazarın saptanmasını, eserin tanımlanmasını, konu başlıklarının ve sınıflama numarasının verilmesini içerir.
Kataloglama bölümünün ikinci temel fonksiyonu, materyalin kullanım için fiziksel olarak hazırlanmasıdır. Bu işlerden biri sırt etiketleri hazırlamak ve yer numarası yazmaktır.  Üçüncü temel fonksiyon olarak, kütüphanenin katalog kayıtlarının bakımıdır. Kayıp ya da hasarlı eserlere ait kayıtların düzenlenmesini içerir. Kitap talep formu, Katlara göre dağılımlar, A-Z tablo, Toplu katalog ve Yordam Linki ekle Süreli Yayınlar Kütüphanemizin, 1. Katında yer almaktadır. dergiler alfabetik olarak, açık raf sistemi ile düzenlenmiştir. Süreli Yayınlar kütüphane dışına ödünç verilmemektedir. Süreli Yayınlar kataloğunda 61 adet basılı olarak kayıtlı dergi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, on binlerce dergiye de veri tabanlarından erişilebilmektedir

ILL

Yaşar Üniversitesi mensuplarının ihtiyaç duyduğu ve YÜ Kütüphane ve Bilgi Merkezinde bulunmayan bilgi kaynaklarını yurt içi kütüphane ve bilgi merkezlerinden ödünç yolu ile sağlamaktır. ILL hizmetinden akademik ve idari personeller yararlanabilmektedir. Kitabın işlem tarihinden itibaren 2,3 ve 4 haftalık süre ile ödünç verilebilmektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise İzmir Üniversitelerarası işbirliği platformu aracılığı ile bu hizmetten yararlanabilmektedirler. Daha ayrıntılı bilgi almak ve istekte bulunmak için [email protected] ‘ye mail atabilirsiniz.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

Elektronik kaynaklar sorumlusu, kaynak taleplerini değerlendirerek, uygun kaynakları deneme erişimi kapsamında inceler, içerik ve değerlendirme analizleri yaparak raporlar. Sağlanmasına karar verilen e-kaynaklar için gerekli süreçleri yürüterek, kullanıcıların erişimine sunar. Koleksiyonumuzda bulunan tüm elektronik kaynakların erişiminin sürekliliğini sağlamak ve erişim sorunlarını çözmek, Abone olunan/satın alınan e-kaynakların kullanımını istatistiksel metotlarla değerlendirmek ve sonuçları raporlamak, E-kaynakların tanıtımını yapmak ve kullanımını artırmaya yönelik tanıtım faaliyetleri, eğitim toplantıları planlamak, Elektronik kaynaklar için bütçeleme ve ödeme çalışmalarını yürütmek en temel sorumluluğundadır.

Daha detaylı bilgi almak ve istekte bulunmak için [email protected] adresine mail atabilirsiniz. Kampüs dışında elektronik kaynaklardan yararlanmak için tıklayınız