Y.Ü. Yayınları

Y.Ü. YAYINLARI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

Yaşar Üniversitesi Yayınları ulusal yayınevi kriterlerini sağlamaktadır.
ICLIS-III-Bildiri Kitabı

Kitaba erişim için tıklayınız

Linear Algebra with Differential Equations

Kitaba erişmek için tıklayınız

Tarımda Mevsimlik Göçmen ve Mülteci İşçiler Çalıştay Raporu

ISBN : 978-975-6339-73-2

Erişim için tıklayınız

Integration of Refugee Students in European Higher Education : Comparative Country Cases

ISBN : 978-975-6339-72-5

Erişim için tıklayınız

Engellilik ve Sürdürülebilir İstihdam Çalıştayı

ISBN : 978-975-6339-69-5

Erişim için tıklayınız

Türevsel Denklemler ve Dinamik Sistemler

ISBN : 978-975-6339-70-1

Erişim için tıklayınız

50 Yılın Ardından Türkiye'nin İlk Otel-Motel Zinciri TUSAN

ISBN : 978-975-6339-46-6

Erişim için tıklayınız

Estetik Kültürü

ISBN : 978-975-6339-47-3

Perspectives on Economics

ISBN : 978-975-6339-11-4

Perspectives on Business and Management

ISBN : 978-975-6339-12-1

Perspectives on Turkish Economy

ISBN : 978-975-6339-13-8

Perspectives on Turkish Business Environment

ISBN : 978-975-6339-14-5

Perspectives on Organizational Behavior and Organizational Culture

ISBN : 978-975-6339-15-2

İzmir Ekonomisinin Sanayileşme Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı

ISBN : 978-975-6339-16-9

Konut Sektöründe Finansman Sorunları Ve Mortgage Sistemi Sempozyumu Bildiriler Kitabı

ISBN : 978-975-6339-17-6

Perspectives on World Econonomy : Perspectives on Turkish Economy-Perspectives on İnformation Technologies and Communication

ISBN : 978-975-6339-18-3

Perspectives On Business Administration-Perspectives On Organisation and Management

ISBN : 978-975-6339-19-0

Tarımsal Pazarlama

ISBN : 978-975-6339-20-6

Tarım 2015 Zeytin Ve Zeytinyağı Sempozyum Bildiriler Kitabı

ISBN : 978-975-6339-21-3

Ipup-Intensive Programme For Underwater Photography

ISBN : 978-975-6339-22-0

ICBME'09 Proceedings Book Vol.I

ISBN : 978-975-6339-24-4

ICBME'09 Proceedings Book Vol.II

ISBN : 978-975-6339-25-1

İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu

ISBN : 978-975-6339-26-8

Söylence

ISBN : 978-975-6339-27-5

ICBME'10 Proceedings Book Vol.I

ISBN : 978-975-6339-30-5

ICBME'10 Proceedings Book Vol.II

ISBN : 978-975-6339-29-9

ICBME'11 Procedings Book Vol.I

ISBN : 978-975-6339-33-6

ICBME'11 Proceedings Book Vol.II

ISBN : 978-975-6339-32-9

2. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu Bildiriler Kitabı

ISBN : 978-975-6339-34-3

IX. International logistics & Supply Chain Congress Proceedings Book

ISBN : 978-975-6339-35-0

Nesneyi Okumak Desciphering The Object

ISBN : 978-975-6339-36-7

Sürdürülebilir Yapı Tasarımı

ISBN : 978-975-6339-37-4

4T 2011 Tasarım, Teknoloji ve Deneyim

ISBN : 978-975-6339-38-1

5T Yeni Bir İlişki

ISBN : 978-975-6339-39-8

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Sistem Tasarımı Proje Özetleri

ISBN : 978-975-6339-40-4

Social Responsibility Education And Practices Srep 2014

ISBN : 978-975-6339-41-1

Gendered Perspectives İn Design Turkish and Global Contex

ISBN : 978-975-6339-42-8

Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Bitirme Projeleri Özet Kitapçığı

ISBN : 978-975-6339-43-5

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Sistem Tasarımı Proje Özetleri 2014-2015

ISBN : 978-975-6339-44-2

Tasarım Kültürü

ISBN : 978-975-6339-45-9