VİZYON

  • Yaşar Üniversitesi’nin eğitim-öğretim ve araştırma programlarını desteklemek, öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların her tür ve her ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi birikimi, kullanımı ve transferine destek olmayı amaçlamaktadır. 
  • Dünyada ve Türkiye’de  bilimsel, entelektüel  ve elektronik yayın koleksiyonu ile tanınan bilinen ve elektronik alt yapısı güçlü bir  bilgi merkezi olmak, hedefleri arasındadır.

MİSYON

  • Üniversitede yapılan öğretimi ve araştırmaları doğrudan desteklemek ve  üniversitemizin öğretim üyeleri, öğrencileri ve çalışanlarının hızla doğru zamanda doğru bilgiye erişimlerini  sağlarken, entelektüel yanlarını gelişmesinde katkıda bulunmaktır.