Kütüphane ve Bilgi Merkezi

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 numaralı kanunun 33. maddesi uyarınca Kütüphane ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:
a) Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak,
b) Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katologları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak,
c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.
Devamı